Warmtepompen

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat thermische energie (=warmte) onttrekt aan een medium (warmtebron) op een bepaalde temperatuur en deze thermische energie bij een hogere temperatuur aan een ander medium (warmteafgiftesysteem) afgeeft. De warmtepomp “pompt” dus thermische energie van een laag naar een hoog temperatuursniveau. Het warmtetransport gebeurt door middel van een vloeistof (warmtedragend medium).

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op drie fysische verschijnselen:

  • bij verdamping wordt warmte opgenomen en bij condensatie komt warmte vrij;
  • het kookpunt van een vloeistof, d.w.z. de temperatuur waarbij de vloeistof overgaat in dampvorm, is afhankelijk van de druk van de vloeistof. Het kookpunt stijgt bij stijgende druk van de vloeistof;
  • de temperatuur van een gas stijgt onder toenemende druk.

Zonneboilers

Zonneboilers zijn warmtepompen.
Inderdaad een zonnecollector werkt volgens het principe van warmtewinning door warmteoverdacht.


Met een colmpleet zonneboilersysteem heeft de woning de mogelijkheid om sanitair water voor te verwarmen door gebruik te maken van de warmte die vrijgegeven wordt door de zon (zonnestralen). Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat het water in de ketel zoor zonne-energie verwarmd wordt.


Vraag vrijblijvend advies m.b.t. zonneboilersystemen.